Skip to main content

Sentetik Esaslı Yangın Köpüğünün Etkili Olduğu Yangınlar


Yangın söndürme söz konusu olduğunda, kullanılabilecek çeşitli yöntemler ve araçlar vardır. En etkili yöntemlerden biri köpük, özellikle sentetik bazlı yangın söndürme köpüğü kullanımıdır. Farklı yangın türleri için farklı içeriklerin kullanıldığı yangınla mücadele ve önleme çalışmalarında hangi türlerde ne tip kimyasal bileşenlerin kullanılması gerektiği profesyonel firmalara danışılmalıdır.

Yangın söndürme maddesi olarak sentetik köpük kullanmanın çeşitli avantajları vardır:

  • Etkinlik - Sentetik köpük, yanıcı sıvılar ve katı malzemeleri içeren yangınları söndürmede oldukça etkilidir.
  • Hız – Sentetik esaslı yangın köpüğü, yangınları hızlı bir şekilde söndürebilir, bu da yangının yayılmasını ve daha fazla hasara neden olmasını önlemeye yardımcı olabilir.
  • Güvenlik – Sentetik esaslı köpük toksik değildir ve aşındırıcı değildir, bu da çoğu ortamda kullanılmasını güvenli kılar.
  • Çok Yönlülük – Bu köpük çok çeşitli yangın senaryolarında kullanılabilir, bu da onu çok yönlü bir yangın söndürme maddesi yapar.
  • Uygun maliyetli - Sentetik köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit gibi diğer yöntemlere kıyasla uygun maliyetli bir yangın söndürme maddesidir.
Sentetik Esaslı Yangın Köpüğünün Etkili Olduğu Yangınlar - Lotus Yangın

Sentetik Köpük Neleri İçermektedir?

Sentetik köpük, su, sentetik yüzey aktif maddeler ve köpük dengeleyicilerin özel olarak formüle edilmiş bir karışımıdır. Sürfaktanlar ve köpük dengeleyiciler, yakıtı oksijenden ayırarak yangını etkili bir şekilde söndürebilen bir köpük oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Köpük genel olarak, karışımın havalandırılmasıyla köpüğü üreten bir köpük üretecinde su, yüzey aktif maddeler ve köpük dengeleyicilerin karıştırılmasıyla üretilir.

İki ana sentetik köpük türü vardır: AFFF (Sulu Film Oluşturan Köpük) ve AR-AFFF (Alkole Dirençli Sulu Film Oluşturan Köpük). AFFF köpüğü, tahta, kağıt ve plastik gibi sıradan yanıcı maddeleri içeren yangınlar için kullanılır. AR-AFFF köpüğü, benzin veya jet yakıtı gibi alkol bazlı yakıtların yanı sıra ketonlar ve esterler gibi polar çözücüleri içeren yangınlarda kullanılır.

Sentetik köpüğün birçok avantajı olmakla birlikte, dikkate alınması gereken bazı özellikleri de mevcuttur. Sentetik köpükte kullanılan yüzey aktif maddeler ve köpük stabilizatörleri, uygun şekilde atılmadıkları takdirde çevreye zararlı olabilir. Köpük, temizlenmesi zor olabilen bir kalıntı bırakabilir. Sentetik köpük, köpüğün zamanla bozulmasını önlemek için özel saklama koşulları gerektirir. Köpüğü üretmek için kullanılan köpük üreticisi, düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli bakım gerektirir.

Bu tür niteliklerine dikkat edildiği sürece çok etkili yangın söndürme kabiliyetine sahip olmaktadır. Sektörel yansımaları oldukça pozitif olan sentetik esaslı yangın söndürme köpükleri, başarılı uygulamaları ile yapılan harcamaların önemsiz olmasına ve yüksek bütçeli yatırımların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Sentetik Köpük Neleri İçermektedir? - Lotus Yangın

Sentetik Esaslı Köpük Hangi Yangınlarda Kullanılır?

Sentetik köpük, evlerdeki küçük yangınlardan büyük endüstriyel yangınlara kadar çok çeşitli yangınlarda kullanılmaktadır. Özellikle benzin, motorin, jet yakıtı gibi yanıcı sıvıların karıştığı yangınlarda etkilidir. Köpük, yakıtın üzerinde bir örtü oluşturarak oksijen beslemesini keser ve yangının yayılmasını engeller.

Yanıcı sıvı yangınlarına ek olarak sentetik köpük, tahta, kağıt, tekstil gibi katı maddelerin dahil olduğu yangınlarda da etkilidir. Köpük yanan malzemeye nüfuz edebilir ve yangını söndürebilir.

Sentetik köpük, aşağıdaki endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır:

Havacılık - AR-AFFF köpüğü havaalanlarında ve uçak hangarlarında uçak yakıtı içeren yangınları söndürmek için kullanılır.

Petrokimya - Sentetik köpük, petrokimya tesislerinde benzin ve mazot gibi yanıcı sıvıların karıştığı yangınları söndürmek için kullanılır.

Deniz - Sentetik köpük, gemilerde yakıt ve diğer yanıcı malzemeleri içeren yangınları söndürmek için kullanılır.

İtfaiye - Sentetik köpük, itfaiyeciler tarafından binalarda, araçlarda ve diğer yapılarda çıkan yangınları söndürmek için kullanılır.

Sentetik Esaslı Köpük Hangi Yangınlarda Kullanılır? - Lotus Yangın

Social Media

  • As Lotus Fire, we work to ensure that you can be safe with guaranteed and approved products produced with the latest technology and techniques.

© 2023 All Rights Reserved. Akademi Grafik