Skip to main content

Yangın Söndürme Köpüğü Nasıl Oluşur?


Yangın söndürme köpüğü konsantresi, suyla seyreltildiğinde ve havaya maruz kaldığında köpük oluşturan bir kimyasal karışımıdır. Köpüğün birincil amacı, yanıcı malzemenin üzerinde bir tabaka oluşturarak yangını söndürmektir. Bu tabaka oksijenin yakıta ulaşmasını engeller, sıcaklığı düşürür ve yanmayı bastırır.

Köpüğün söndürücü etkiye sahip olmasının aşağıdaki etkenler nedeniyle olduğu bilinmektedir:

Ayırma Etkisi: Köpük, yakıt ile havadaki oksijen arasında fiziksel bir bariyer oluşturur. Bu ayırma etkisi yakıtın oksijenle temasını engelleyerek yanmayı durdurur.

Yangın Söndürme Köpüğü Nasıl Oluşur? - Lotus Yangın

Soğutma Etkisi: Köpük sıcak bir yüzeyle temas ettiğinde ısıyı emerek yüzeyi soğutur ve yeniden tutuşmasını engeller.

Söndürme Etkisi: Köpük, havadaki yanıcı buharların konsantrasyonunu azaltarak yangını bastırır. Bu etki, benzin veya petrol yangınları gibi sıvı yakıt yangınlarıyla mücadelede özellikle yararlıdır.

Yalıtım Etkisi: Köpük ayrıca bir yalıtım etkisi de sağlar ve bu da ateşten gelen ısıyı yakıttan uzak tutarak yakıtın yeniden alev almasını önlemeye yardımcı olur.

Örtücü Etki: Son olarak köpük, yanıcı buharların yakıt yüzeyinden salınmasını önleyen örtücü bir etki sağlar. Bu etki, özellikle yakıt dökülmeleri veya sızıntıları söz konusu olduğunda kullanışlıdır.

Yangın söndürme köpüğü konsantresi, yangınla mücadelede kritik bir araçtır. Yakıtın üzerinde bir tabaka oluşturması, sıcaklığı düşürmesi, oksijeni ve ısıyı dışarıda bırakması, onu etkili bir söndürme maddesi yapar. Köpüğün ayırma, soğutma, bastırma, yalıtım ve kaplama dahil olmak üzere çeşitli söndürme etkileri, onu çok çeşitli yangınla mücadele senaryolarında kullanılabilen çok yönlü bir araç haline getirir.

Yangın Söndürme Köpüğü Karışım Oranı

Karışık köpük, bir yangın söndürme köpüğü çözeltisindeki köpük konsantresi miktarının su miktarına oranını ifade eder. Bu oran tipik olarak yüzde olarak ifade edilir ve toplam çözeltideki köpük konsantresinin yüzdesini belirtir. Örneğin, %3'lük bir karışım oranı, solüsyonda 3 kısım köpük konsantresi ve 97 kısım su olduğu anlamına gelir.

Bir yangınla mücadele sisteminde, köpük konsantresi tipik olarak bir enjeksiyon karıştırıcısı, basınçlı karıştırıcı veya dinamik basınçlı karıştırıcı kullanılarak suyla karıştırılır. Bu cihazlar, istenen karışım oranıyla tutarlı bir köpük çözeltisi oluşturmak için köpük konsantresinin suyla iyice karışmasını sağlar.

Yangın Söndürme Köpüğü Karışım Oranı - Lotus Yangın

Köpük konsantresinin suya karışım oranı, yangının türüne ve özel uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Genel olarak karışım oranları %0,1 ile %6 arasında değişebilmektedir. Daha düşük karışım oranları tipik olarak düşük parlama noktasına sahip yakıt yangınları için kullanılırken, daha büyük veya daha yoğun yangınlar için daha yüksek karışım oranları kullanılır.

Uygun karışım oranı, köpük solüsyonunun etkinliği için kritik öneme sahiptir. Çok düşük bir karışım oranı, yangını söndürmek için yeterli kapsama sağlamayabilir, çok yüksek bir karışım oranı ise kaynakları israf edebilir ve gereksiz temizlik gereksinimleri yaratabilir. Bu nedenle, yangın söndürme köpüğü kullanırken karışım oranını dikkatli bir şekilde hesaplamak ve izlemek önemlidir.

Yangın Söndürme Köpüğü Film Oluşturucu Özelliği

Yangınla mücadelede köpük film yapıcı, yakıtın yüzeyinde uzun süre kalıcı bir köpük tabakası oluşturmak için tasarlanmış özel bir köpük konsantresidir. Bu köpük tabakası, yakıtı havadan ayıran, yakıtın tutuşmasını engelleyen ve yangını bastıran fiziksel bir bariyer görevi görür.

Yangın Söndürme Köpüğü Film Oluşturucu Özelliği - Lotus Yangın

Yangın söndürme köpüğü film üreticisinin film oluşturma yeteneği, benzersiz kimyasal bileşiminden kaynaklanmaktadır. Yakıt yüzeyinde sabit, düzgün bir köpük tabakası oluşturmaya yardımcı olan yüzey aktif maddeler ve diğer katkı maddelerini içerir. Bu köpük tabakası kırılmaya karşı oldukça dirençlidir ve uzun süre dayanabilir.

Köpük film üreticisinin en önemli özelliklerinden biri, dikey ve baş üstü yüzeylere yapışabilmesidir. Bu, onu uçak hangarları, yakıt depolama tesisleri ve kimyasal işleme tesisleri gibi alanlardaki yangınlarla mücadelede etkili bir araç haline getirir.

Social Media

  • As Lotus Fire, we work to ensure that you can be safe with guaranteed and approved products produced with the latest technology and techniques.

© 2023 All Rights Reserved. Akademi Grafik