Skip to main content

Yangın Söndürme Köpüğü Hangi Tür Yangınlarda Etkilidir?


Yangınlarla mücadelede birçok söndürme ajanı kullanılmaktadır. Gazlı ve sulu söndürme türlerine eşlik eden köpüklü söndürme sistemleri de birçok yangın türünde başarılı sonuçlar vermektedir. Kendi içinde farklı türleri bulunan yangın söndürme köpüğü hangi tür yangınlarda etkilidir konusu da, köpüklerin türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Temel olarak kullanılan Class-A yangın köpüğü, sentetik esaslı köpük konsantresi, Class-B yangın köpüğü, AFFF tipi köpük, AR-AFFF yangın köpük konsantresi, protein yangın söndürme köpük konsantresi, floro protein köpük konsantresi, FFFP yangın köpük konsantresi, AR-FFFP köpük konsantresi farklı yangın türlerine karşı etkilidir.

Yangın türü olarak çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda etkili olan yangın söndürme köpüğü, hidrokarbon temelli yangınlarda, akaryakıtların depolandığı alanlarda, tankerlerde, rafinerilerde, bodrum katlarda, maden ocaklarında, gemi güvertelerinde, makine odalarında, hangarlarda ve depolarda etkili bir söndürme sağlamaktadır. Kimyasal olarak hazırlanan ve konsantresi sulu sistem içinde daha etkin olan köpüklerin, yanan yüzeyi kaplayarak, alevleri bastırdığı, adeta nefessiz bıraktığı ve sönmeye mahkum ettiği bir usul ile çalışmaktadır.

Yangın Söndürme Köpüğü Türleri Nasıl Hazırlanır?

Yangın söndürme köpüğü türleri laboratuar ortamında hava, su ve köpük konsantresi bileşenleriyle oluşturulmaktadır. Akışkanlığı bu safhada belirlenen yangın köpüklerinin bu özelliği, daha sonra yangın anında kullanışlı ve söndürme kabiliyeti yüksek şekilde müdahale etmesine olanak sağlamaktadır. Yanan yüzeyleri iyi bir şekilde örten yangın köpükleri, herhangi bir yerden hava almasını önlediği alevleri, tamamen sönene kadar bırakmamaktadır.

Sıvı yangınların hızlı şekilde yayıldığı ve kontrol altına alınmada zorluk yaşandığı görülmektedir. Sistemde mevcut olan suyun alevlere karşı püskürtülmesi, bu esnada belirli bir oranda köpük konsantresi ile karışması, yüksek basınçla yangının üzerine pompalanması, etkisinin hissedilmeye başlanması ile birlikte çok hızlı şekilde söndürme kabiliyetini uygulamaktadır. Bu söndürme yeteneği öyle bir şekilde sistematik davranmaktadır ki, yangın hem sönmekte, hem soğumakta hem de yeniden tutuşması önlenmektedir.

Temel prensip olarak yangını oksijenden ayırmak, bir yangına müdahalenin başarılı olması için vazgeçilmez kuraldır. Büyük orman yangınlarının açık havada oksijen ile temasa girerek daha çok yanması, yeniden tutuşması, söndürülmesini de zorlaştırmaktadır. Sönmesi zor olan sıvı yangınlarında uygun köpüklerin olaya müdahale etmesi ile ateşlerin üzeri örtülmekte ve sönme işlemi gerçekleşmektedir.

Oluşan film tabakasının aralık vermemesi ve oksijenin içeriye sızmaması, köpüklü söndürme sistemlerinin yarattığı en önemli etkidir. Bu film tabakası eğer uygun yangına uygun köpükler kullanılırsa kolay kolay zarar görmemektedir. Bu da yangın mühendisliğinin önemini ortaya koymaktadır. Sağlıklı ve başarılı bir danışmanlık hizmeti almak için deneyimli bir firma ile çalışmanız, olası yangınlarda olumlu sonuç almanız için önemlidir.

Yangın Söndürme Köpüğünün Söndürme Hızı

Yangın söndürme köpüğünün söndürme hızı, doğru köpük seçimi yapıldığında oldukça yüksektir. Yani yangınlara müdahale ettiği an, yapılan testler de kanıtlamıştır ki, yanan yüzeyin üzerini örtmekte, adeta baskılamaktadır. Baskılanan ateş seri şekilde havasız kalarak sönmektedir. Normal yangınlarda yeniden tutuşma veya içten içe yanma çok fazla gerçekleşmez iken, sıvı yangınlarda alevlerin tekrar kuvvetli ateşe dönüşmesi sık sık görülmektedir. Bu durumda bunu engelleyici önlemlerin alınması gereklidir.

Yangın söndürme köpüklerinin söndürme hızı nedeniyle tercih edildiği, otomatik sistemlerde yüksek oranda başarılı olduğu görülür. Genleşme türüne göre köpüklerin sektörlere uygun seçilmesi, olası yangınlarda iş güvenliği kurallarına da uyarak müdahalenin yapılması, böylece yangınların başarıyla söndürülerek, can ve mal kaybının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Yangın söndürme köpüğü etkili olduğu yangınlarda çok yüksek oranda pozitif sonuçlara imza atmaktadır.

Social Media

  • As Lotus Fire, we work to ensure that you can be safe with guaranteed and approved products produced with the latest technology and techniques.

© 2023 All Rights Reserved. Akademi Grafik